© Balance4u Nederweert T 0495 663 454 E ritha@balance4u.nl
De praktijk voor energetische psychotherapie, orthomoleculair- en voedingsadvies
BALANCE4U   NEDERWEERT
Return to Balance   Ieder mens heeft en maakt gebruik van verschillende typen hersengolven. Deze kunnen gemeten worden (zie grafiek).  Een bepaald soort golven wordt Theta golven genoemd. Deze worden door de hersenen geproduceerd als men diep ontspannen is. In deze toestand tussen  waken en slapen denkt men niet, maar werkt de geest vaak met beelden. Het  kan gebeuren dat men ineens verbanden ziet tussen twee of meer zaken, die  men daarvoor niet zag. In ‘Theta-staat’ heeft men dus toegang tot de "creatieve laag".   Return to Balance is een methode die het mogelijk maakt om via deze creatieve bewustzijnslaag een transformatie naar een gewenste situatie te bewerkstelligen. Er kan direct contact gelegd worden met de "creatieve bron", het Theta-bewustzijn  en kunnen negatieve patronen / overtuigingen / emoties verwijderd worden en positieve programma's "gedownload" worden.  Deze vorm van therapie werkt op een zeer diep niveau, waardoor blokkades tot  in de kern getransformeerd kunnen worden.